Persbericht samenstelling Schepencollege Stad Halen

 

CD&V Halen keurde afgelopen dinsdag op de bestuursvergadering unaniem het voorstel goed van mandaatverdeling binnen het schepencollege van de Stad Halen. Volgens het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur valt er een schepenambt weg ten opzichte van de huidige legislatuur en bijgevolg moeten de bevoegdheden ook herverdeeld worden.

Lijsttrekker Erik Van Roelen (1512 voorkeurstemmen, 49 jaar) wordt, zoals reeds aangekondigd, burgemeester. Hij zal bevoegd zijn voor algemene coördinatie, personeel, politie, brandweer, civiele bescherming, rampenplan, veiligheid, informatie, ambtenaar van de burgerlijke stand, juridische zaken, kerkfabrieken, plechtigheden, financieel beleid, informaticabeleid en onderwijs.

Eerste Schepen, Heidi Wuestenbergs (975 voorkeurstemmen, 48 jaar) blijft verantwoordelijk voor Ruimtelijke ordening, huisvesting, wonen, economie, werk, grondbeleid, middenstand, AGB, feestelijkheden, natuurontwikkeling, milieubeleid, klimaatplan, leefmilieu en dierenwelzijn.

Tweede Schepen Thomas Dubois (769 voorkeurstemmen, 29 jaar) krijgt de bevoegdheden van Jeugd, sport, cultuur, bibliotheek en toerisme.

Derde Schepen Kris Jacobs (693 voorkeurstemmen, 56 jaar) blijft verantwoordelijk voor Openbare werken, wegen en waterlopen, energie, openbare nutsvoorzieningen, begraafplaatsen, beheer gemeentelijke gebouwen, groendienst, groenvoorzieningen, landbouwbeleid, verkeer en mobiliteit.

Vierde schepen en voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst Elke Boogaerts (734 voorkeurstemmen, 35 jaar) krijgt de bevoegdheden Sociale zaken, ontwikkelingssamenwerking, internationale samenwerking, kinderopvang, lokaal dienstencentrum, gelijke kansen, senioren, voorzitter Bijzonder Comité, volksgezondheid, mantelzorg en sociaal huis toegewezen

Huidig Schepen Steven Vanmechelen (735 voorkeurstemmen, 36 jaar) komt na 2 jaar het college vervoegen tot het einde van de legislatuur en neemt de bevoegdheden over van Thomas Dubois samen met de bevoegdheden natuurontwikkeling, milieubeleid, klimaatplan, leefmilieu en dierenwelzijn.

Thomas Dubois zal op zijn beurt de laatste 2 jaar de bevoegdheden van Elke Boogaerts overnemen als voorzitter van het Bijzonder Comité.

Nieuwkomer Tom Adriaens (674 voorkeurstemmen, 47 jaar) wordt voorzitter van de gemeenteraad en zal de laatste 2 jaar Kris Jacobs vervangen in het schepencollege. Deze wordt op zijn beurt dan voorzitter van de gemeenteraad.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.