Voorzitter


Beste  bezoeker,

Welkom op onze site.

Halen is een fijne Stad om in te wonen!

 

CD&V Halen …. wil dit zo behouden en verbeteren waar mogelijk.

Met een blik op de toekomst, maar ook met respect voor de rijkdom en het erfgoed uit het verleden.

 

Onze website is één van onze communicatiekanalen. Naast het persoonlijk contact wensen wij ook via het internet onze bekommernissen, ons beleid en onze activiteiten kenbaar te maken.

Deze vorm van communicatie zal in de toekomst enkel in belang toenemen.

Laat deze  site  dan ook " een bron "  zijn van informatie, waar je  met al je vragen of suggesties terecht kunt.

CD&V Halen ..... wil u graag betrekken bij haar standpunten en activiteiten.

 

U vindt er een contactlijst van bestuursleden, het CD&V .... beleidsplan voor de toekomst en een regelmatige update van de verwezenlijkingen die onze mandatarissen uitgevoerd hebben.
Een wekelijkse activiteitenkalender informeert u over evenementen georganiseerd door het verenigingsleven. CD&V neemt hier ook zo veel mogelijk aan deel om ook via het sociale leven in Halen u regelmatig te horen en te zien.
Zo blijft u op de hoogte en kan u werkelijk toetsen dat wat we in petto hebben ook stap voor stap waar maken.

Uiteraard willen we met dit forum u ook de gelegenheid bieden interactief met ons samen te werken. Uw mening en bemerkingen kunnen enkel bijdragen tot een transparant en doeltreffend gemeentelijk beleid, want “Samen Werkt” nog steeds!

 

Vriendelijke groeten en tot binnenkort,

Afdelingsvoorzitter CD&V Halen-Zelem-Zelk-Loksbergen