Luchtfoto Halen


maandag, 24 januari, 2011

De eerste vermelding van Halen – van het Germaanse  halhum d.i. ‘bocht in of van hoogland’ - vinden we terug in een oorkonde van 8  april 741 waarin graaf Robert van Hasbania de ‘villa Halon’ samen met andere goederen aan de abdij van St.-Truiden schenkt.

De abdij maakte van Halen de hoofdplaats van een grote domeingroep, waarvan de latere gemeenten Halen, Loksbergen,Linkhout, Schulen, Berbroek en Donk deel uitmaakten. 

Halen maakte voor de Franse bezetting deel uit van het Hertogdom Brabant. Net  zoals Zoutleeuw was Halen een middeleeuwse vestingstad die de verdedigingslinie vormde tegen aanvallen van het Graafschap Loon en het Prinsbisdom Luik 

In Halen vloeien de Gete, Velp en Herk in de Demer. 

Tijdens de Middeleeuwen was Halen een overslagplaats waar de lading van de grotere binnenvaartschepen overgeladen werd op kleinere  binnenvaartschepen die als bestemming Zoutleeuw, Tienen of Sint-Truiden hadden. 

Te Halen was de lakenhandel de grootste economische activiteit. Op de locatie  van het huidige gemeentehuis stond in de Middeleeuwen de Lakenhal. 

Halen zou Brabants grondgebied blijven tot aan de Franse  Revolutie. Het patronaat en de tienden van de Sint-Pieter-in-de-Banden-parochie  bleven tijdens deze periode in handen van het St.-Lambertuskapittel van Luik. 

Bij de inrichting van de nieuwe departementen in 1794 werd Halen bij het departement van de Nedermaas (de latere provincie Limburg) gevoegd als  compensatie voor Rummen dat aan het Dijledepartement (de latere provincie  Brabant) werd toegewezen

Op 19 juli 1985 werd bij wet de titel stad opnieuw toegekend aan de gemeente Halen. 

Halen is vooral bekend voor de ‘Slag der Zilveren Helmen’ van 12  augustus 1914, het laatste grote gevecht tussen cavaleriedivisies in  West-Europa, tevens de enige Belgische overwinning (zonder hulp van de geallieerden) die tijdens W.O.I werd behaald op het Duitse leger. 

Dit wapenfeit wordt nog ieder jaar plechtig en met militair eerbetoon herdacht. 

Halen is uitgegroeid tot een stad waar veel pendelaars wonen die in de industriële bedrijven van de omgeving tewerkgesteld zijn. Buiten de woongebieden aan de rand heeft de Stad zijn landelijk uitzicht behouden. 

Op 01/01/2011 telt Halen volgend inwonerscijfer:

4591 mannen en 4642 vrouwen = 9233 totaal 

Aantal inwoners per deelgemeente:

Halen        :  3771

Loksbergen: 1676

Zelem        : 2893

Zelk           : 893