Wuestenbergs Heidi


Persoonlijke informatie
Heidi Wuestenbergs
Winkelbeekstraat 4
3545 Halen
Herk-De-Stad

Gehuwd met Jonckers Willy

Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
heidi.wuestenbergs@skynet.be
http://www.heidiwuestenbergs.be
013 55 68 81
0474 379 963
http://www.facebook.com/heidi.wuestenbergs
Partijgegevens
Schepen
Bestuurslid
Schepencollege
Gemeenteraad
Afdelingsbestuur
Kinderopvang
Gezin
Inburgering - migratie - asielbeleid
Jeugd - jongeren
Mobiliteit - verkeersveiligheid
Onderwijs
Ruimtelijke ordening - openbare werken
Senioren
Toerisme
Waterlopen
Werken - ondernemen
Vrouw & Maatschappij
Waar sta ik voor?

Mag ik mezelf even voorstellen : Heidi Wuestenbergs, 41 jaar, jongste telg uit een gezin van vijf kinderen waar sociaal engagement een vanzelfsprekendheid is!

Na mijn opleiding, in het kunstonderwijs, lonkte het familiebedrijf en specialiseerde ik me in de verzekeringssector.

Daar leg ik me nu toe op het gedeelte schade (schaderegeling en expertise). Door mijn werk kom ik alle dagen in aanraking met kleine en grote zorgen van mensen. Zo probeer ik hen de juiste service en dienstverlening te verstrekken. Naast mijn job ben ik ook actief in verschillende verenigingen.

Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen (2006) stapte ik in het bestuur van CD&V Halen waarvoor ik momenteel afdelingsvoorzitter ben.

Ook ben ik Provinciaal voorzitster van Vrouw en Maatschappij ( Limburg ).

Ja, juist, nu gaat mijn creativiteit hier helemaal aan op!

 Daarnaast ben ik gehuwd met Willy Jonckers en probeer ik mijn huishouden te regelen zodat mijn ventje ook tevreden blijft.

Familie neemt in mijn leven een belangrijke plaatst in. Zij zullen dan ook altijd op “plaatst 1” komen.

 

Waar sta ik voor : Richting toekomst….durven werken aan een beleid waar alle takken van onze steeds groeiende leefgemeenschap in aanmerking komen.

Ondersteunen van projecten naar leefbaar en betaalbaar wonen.  

Het motiveren van het verenigingsleven…..de hoeksteen van onze samenleving!

Jonge gezinnen, zorg voor kinderen en ouderen blijven opvolgen.  

Ruimte creëren voor initiatief van de ondernemer, een veilige en duurzame leefomgeving stimuleren.

Maar vooral nuchter blijven, de Burger correct doorverwijzen en bewust maken van de mogelijkheden in zijn of haar noden.